VELIKE STVARI U MALOM BIZNISU

Svakodnevno se srećemo sa popularnim tekstovima o tome kako je moguće sa par stotina evra ili desetine hiljada dinara otvoriti uspešan mali biznis. Naširoko se piše o plastenicima, staklenicima, poljima smilja i bosilja, zasadima cveća, frizerskim salonima i solarijumima U Srbiji se privredno društvo može otvoriti sa 100 RSD kapitala, a za preduzetničku radnju Vam i ne treba osnovni kapital. Sve formulare imate na sajtu Agencije za privredne registre, pa ako ste funkcionalno pismeni za 3-5 dana imaćete PIB, pečat a nakon toga i žiro račun, čime ulazite u zanimljivu preduzetničku avanturu. Pa ipak, da se vratimo na domen ideje.

Saznajte više

ZADRUŽNO PITANJE

Čini mi se da sam termin zadruga čuo, i usvojio mnogo ranije nego što sam pošao u osnovnu školu. I nego što je normalno. Naime, kad je jedan regrut iz sela u okolini Kruševca šezdesetih godina otišao u JNA, na propitivanju iz političke pismenosti, informisanosti, pa i moralno-političke podobnosti, a na pitanje-ko je predsednik FNRJ, izustio je ime i prezime direktora zemljoradničke zadruge u svom selu.

Saznajte više

VEČNE OBLIGACIJE I PRIVREDNA ZBILJA

Ima tome nekoliko godina kada mi se jedan prijatelj požalio da ne prima platu jer radi u firmi koja se nalazi u nekakvom vrzinom kolu(blokirana od strane nekog ko ih je uvezao u takav čvor, da im spasa nema). Priznajem da mi je bilo smešno i ilustrativno, i da sam ga satima uveravao da je to najverovatnije neki spin menadžmenta za radnike i sindikate. Nije vredelo, jer mi nije verovao.

Saznajte više

NASUŠNI KREDIT-PUT KROZ TRNJE I ANOMALIJE

Neretko ćete čuti da naši ljudi nisu dovoljno preduzetnički nastrojeni. Drugim rečima, nemaju volje, želje, htenja a ni znanja, da se upuste u nemirne preduzetničke vode. Gotovo svakog dana “ eksperti“ koji decenijama muzu državnu kravu(sa obe ruke), i plove udobnim teorijskim meandrima savetuju mlade i stare da se skinu sa državne grbače i zaplove tržišnim brzacima. Oni u svemu vide „tržišnu šansu“ te se gotovo svakog dana može pročitati mnoštvo uopštenih “ saveta“ šta sve ima prođu- od pogrebnih usluga, preko zasada borovnica, lešnika, plastenika do dizajna i izrade softvera.

Saznajte više

EKONOMIJA UBRZANJA

Danas je nemoguće čitati emailove jednom dnevno, ako se bavite iole ozbiljnijim poslom. Danas je nemoguće ograničiti se na jedan komunikacioni kanal. Danas je nemoguće usmeriti komunikaciju na jedan uniformni način. Danas svako hoće sve i hoće sad. Hoće odmah, i neće da čeka, jer mu je “ hitno“. Tako možete ni krivi ni dužni biti napadnuti mailom, Skajpom, Viberom i SMS-om, uz obavezni poziv, da se pritisak pojača i naglasi važnost.

Saznajte više

Ideologija pakovanja

Učili su nas da je marketing zadovoljavanje potreba potrošača, i da nije cilj prodati proizvod već kupiti potrošača. Potrošač je nesumnjivo uvek bio kralj, ali čini se da je danas njegova kruna veća nego što je ikad bila. Dakako, to je i normalno jer živimo u hiper-konzumerističkom društvu. Negde na tom fonu, nastaše i one teorije koje govore o elementima marketing mixa-dakle proizvodu, ceni, promociji, i distribuciji(4P concept).

Saznajte više

Osnaživanje privatnog sektora kroz javni (sektor)

Gotovo da ne prođe jedan dan a da ekonomski dijagnostičari, analitičari, i novinari ne naglase da su naši kolosalni problemi-nezaposlenost, mala zaposlenost, veliki javni dug, veliki budžetski deficit, veliki broj radnika u javnom sektoru, broj penzionera koji premašuje broj radnika, mali broj industrijskih radnika. Naime, retko nakon dijagnoze dođe do predloga rešenja, a kada do toga i dođe- kao „ rešenja“ se navode-orijentisanost na poljoprivredu, veće strane investicije, bolji privredni ambijent, poboljšanje radno pravne regulative, nova industrijalizacija, reindustrijalizacija itd. Svaki seljak koji se bavi bilo kojom vrstom poljoprivredne proizvodnje, kad ga gurnete u makro-diskusiju će Vam reći da treba povećati prihode (ako se može na duži rok) i smanjiti troškove(ovo se uvek može).

Saznajte više

Preduzetnički duh u Srbiji – determinacija i sloboda (1. deo)

Jedna od najzastupljenijih mantri u ovom veku u Srbiji jeste mantra malih i srednjih preduzeća. Težeći da se na svaki način dokaže trapavost velikih sistema, kreatori ove krilatice (razvoj MSP kao uslov bez koga se ne može) verovali su da će celokupni OUR-i koji su nestali posle privatizacije prerasti u gomilu malih i srednjih preduzetnika-trudbenika, koji će svojom kreativnošću povući posrnulu privredu napred. Drugim rečima, mislilo se da će se otpremnine pretvoriti u osnivački kapital MSP. Nije išlo. Kad su se kupili stanovi, lokali, automobili, frižideri, plazma televizori, ex trudbenici, i ex konzumenti robe(uglavnom iz uvoza) su stali u red za državni kazan ponovo.

Saznajte više

KAD STIGNU LIČNE KARTE

Ako je suditi po reakcijama ministra privrede Saše Radulovića, preduzeća koja se nalaze u restrukturiranju nisu ili su u malom broju dostavila tzv lične karte. Za neupućene ovaj kolokvijalni izraz se koristi za jedan sublimirani izveštaj koji se sastavlja u excelu i wordu a koji sadrži pored finansijskih izveštaja, i posebnu analitiku obaveza, imovine, kupaca i dobavljača, pregled potraživanja sa verovatnoćom naplate, evidenciju sudskih sporova i sl. Jednom rečju izveštaj je dosta obiman, pa njegovi kreatori imaju muke sa njim. Naime, sporo se popunjava.

Saznajte više

Srpska tranzicija i nova terminologija

Analizirajući krizu postsocijalističkih privreda Janoš Kornai je za ove zemlje stvorio novi pojam transformaciona recesija. Pojam bi trebao da odražava krizu izazvanu prelaskom iz jednog društvenog, političkog i privrednog sistema u drugi. Kako su te krize izgledale i kako izgledaju(niko nije objavio da je tranzicija u Srbiji završena, po svim karakteristikama ona je u toku) imali smo priliku da vidimo i osetimo.

Saznajte više