-RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE-

Finansijska analiza

Sagledavanje finansijske pozicije preduzeća nije samo puko sagledavanje finansijskog rezultata same firme. Veoma je bitno proučiti preduzeće kao celinu, naći određene zakonitosti, odrediti relacije između bilansnih podataka, povezati ih u celinu, i na kraju napraviti celokupnu finansijsku analizu preduzeća.

Zašto je važna finansijska analiza preduzeća?

Svako ko ima neke interese u preduzeću postavlja neka od sledećih pitanja:

 • Da li je preduzeće dovoljno profitabilno? Ako jeste danas, da li će biti sutra?
 • Da li je preduzeće likvidno, i da li može uredno da izmiruje svoje obaveze?
 • Da li preduzeće ima dovoljno obrtnih sredstava, i da li je struktura obrtnih sredstava adekvatna?
 • Da li preduzeće dobro upravlja troškovima? Da li su prihodi adekvatno predstavljeni? Sa kojim vrstama finansijskih rizika se suočava firma?
 • Kolika je realna vrednost preduzeća i da li se isplate dodatne investicije?

Na sva ova pitanja odgovore može da ponudi naš proizvod koji se zove „Finansijska analiza“.

Finansijska analiza može uključivati sledeće segmente:

 • Analiza strukture imovine
 • Analiza strukture obaveza
 • Analiza strukture kapitala
 • Analiza prihoda
 • Analiza troškova sa cost controllingom
 • Analiza profitabilnosti i donje tačke rentabiliteta
 • Racio analiza
 • Z scor analiza, ACID testovi, CAMEL metodologija, due dilligence

Preuzmite primer Analize poslovanja