INDUSTRIJA I HANDMADE

Greše oni koji misle da je „team building”, genijalna inovacija HR- ova širom sveta. Za one koji ne znaju, i koji ne piju vodu sa korporativnih izvora(a ima i takvih), ovo razvijanje timskog duha je zamišljeno kao svojevrstan red sastančenja, red uživanja i bahaćenja, koje se obavezno završi kroz postavljanje viših targeta, bildovanje zajedničkih vrednosti, presečeno luksuzom radi lakšeg ulaska u naredni ponedeljak

Read more

DA LI ZNATE?

Stambene zajednice mogu da založe svoja potraživanja u svrhu dobijanja kredita

Read more

DA LI ZNATE?

Sve skupštine stanara do 01/01/2018 godine moraju biti registrovane ili preregistrovane u stambene zajednice a u suprotnom lokalna samouprava će nametnuti prinudnu upravu

Read more

POREZI I DOPRINOSI OSNIVAČA I DIREKTORA

Ovo pitanje mada na prvi pogled izgleda jasno i nedvosmisleno, nije do kraja potpuno zakonski rasčlanjeno. Prilikom tretiranja osnivača prvu razliku koju treba podvući jeste da li je osnivač pravnog lica, fizičko lice ili pravno lice. Ako je u pitanju fizičko lice treba napraviti razliku da li je u pitanju rezident ili nerezident Srbije.

Read more

NEKE ZABLUDE U VEZI DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

U stručnoj ali i laičkoj javnosti često se može čuti da je na najbezbolniji način moguće eliminisati obavezu plaćanja poreza i doprinosa angažovanjem određenih lica, na određeni način. Pre nego što krenemo sa malo detaljnijom pričom u vezi ovoga, treba poći od osnovnog postulata a to je procenjivanje po načelu fakticiteta i ekonomske suštine. Naime, Vi možete zaključiti recimo Ugovor o zakupu sa licem x, ali će poreski inspektor na terenu po načelu fakticiteta odrediti da li se tu radi o zakupu ili nekoj drugoj stvari, isto važi i za Ugovor o delu ili Ugovor o stručnom osposbljavanju ili usavršavanju. Ukoliko se utvrdi da se radi o simulovanom pravnom poslu, porezi i doprinosi se moraju platiti kao da je u pitanju desimulovani posao.

Read more

DA LI ZNATE?

Sve Skupštine stanara po novom Zakonu moraju biti preregistrovane u stambene zajednice

Read more

ZAŠTO JE PRIHOD VAŽAN?

Često se može čuti u javnosti argument da je prihod važan, a finansijski rezultat nevažan. Iako bi se imalo šta dodati i prigovoriti autorima ove krilatice, mora se primetiti da ovakva konstatacija nije besmislena. Prihod je zaista jako važan. Naročito je važan poslovni prihod pa ćemo se nadalje njime i baviti u ovom tekstu.

Read more

NASUŠNI KREDIT-PUT KROZ TRNJE I ANOMALIJE

Neretko ćete čuti da naši ljudi nisu dovoljno preduzetnički nastrojeni. Drugim rečima, nemaju volje, želje, htenja a ni znanja, da se upuste u nemirne preduzetničke vode. Gotovo svakog dana " eksperti" koji decenijama muzu državnu kravu(sa obe ruke), i plove udobnim teorijskim meandrima savetuju mlade i stare da se skinu sa državne grbače i zaplove tržišnim brzacima. Oni u svemu vide "tržišnu šansu" te se gotovo svakog dana može pročitati mnoštvo uopštenih " saveta" šta sve ima prođu- od pogrebnih usluga, preko zasada borovnica, lešnika, plastenika do  dizajna i izrade softvera.

Read more

DA LI ZNATE?

Još uvek nije uspostavljen Registar stambenih jedinica. Skupštine stanara moraju da se preregistruju u stambene jedinice

Read more